Postzegelvereniging Heerhugowaard e.o.

Veiling

 

  • De objecten zijn in hoofdzaak postzegels. Maar ook andere materialen op philatelistisch gebied kunnen ter veiling aangeboden worden.
  • De verkoper krijgt van de veilingmeester een master van een kavellijst en een veilingbriefje, hij kan deze naar eigen behoefte copieeren.De kavellijst moet zo volledig mogelijk ingevuld worden.De te verkopen objecten worden aan het veilingbriefje bevestigd. De kavellijst wordt aangeleverd bij de veilingmeester op de contactavonden of via e-mail.Ruim voor de veiling geeft de veilingmeester de verkoper de kavelnummers, die moeten op de veilingbriefjes worden vermeld.
  • De kavels worden ingeleverd bij de veilingmeester, op de avond van de veiling op de ledenbijeenkomst.  De veilinglijst wordt gepubliceerd in het maandblad van de vereniging.
  • Op het totaal te verrekenen bedrag houdt de vereniging voor leden een provisie in van 10% ter dekking van de onkosten.
  • Eventuele reclames worden door de veilingmeester alleen in behandeling genomen als de koper de veilingzaal nog niet heeft verlaten.
  • Het inbrengen van veilingkavels is alleen voor leden. Ook het bieden op de kavels is alléén voor leden.
  • Het veilingformulier en de kavellijst kan men openen door dubbel te klikken op het betreffende icoon hieronder.
  • Meer informatie over de veiling bij de veilingmeesterl
  • De aangegeven cataloguswaarden van de aangeboden kavels zijn de waarden die de inzender gebruikt.

 

 

Veiling Mei 2022
Excel – 19,7 KB 38 downloads
Veilingformulier A4
Word – 22,5 KB 436 downloads
Inzendlijst Blanco Veiling
Excel – 11,0 KB 83 downloads