Rondzending         Postzegelvereniging Heerhugowaard e.o.

Postzegelvereniging Heerhugowaard e.o.

Rondzendingen

 

  • De vereniging kent eigen rondzendboekjes. De filatelistische objecten worden in de boekjes bevestigd. Bij elk object wordt het catalogusnummer en de verkoopprijs vermeld.
  • Volle boekjes worden ingeleverd bij het hoofd rondzendverkeer,(zie bestuur). die een aantal boekjes samenvoegt in een rondzenddoos.  Deze doos circuleert in een sectie van deelnemers.
  • Als de doos is uitgecirculeerd, dan gaan de boekjes weer retour naar de inzender en wordt het verkochte met de inzender afgerekend. Op het totaal te verrekenen bedrag houdt de vereniging voor leden een provisie van 10% in ter dekking van de onkosten.
  • Deelnemers ontvangen regelmatig een rondzenddoos met rondzendboekjes. De doos moet binnen drie dagen naar de volgende deelnemer op de bijbehorende lijst.
  • Deelnemers kunnen objecten uit de boekjes kopen. Na uitname wordt in het lege vakje een afdruk van het deelnemersstempel gezet. Op de bijbehorende lijst wordt per boekje het uitgenomen bedrag vermeld. Het totaal wordt overgemaakt op de bankrekening van de penningmeester. 
  • Meer informatie over het rondzendverkeer kunt u krijgen bij hoofd rondzending en de penningmeester.

Maak een Gratis Website met JouwWeb