Postzegelvereniging Heerhugowaard e.o.

Nalatenschapscommissie

 

  • Erfgenamen van overleden leden van de vereniging kunnen een beroep doen op de nalatenschapscommissie. De commissie geeft de erfgenamen advies over de waardebepaling en/of verkoop van de verzameling.
  • Deze nalatenschapscommissie kan zich laten bijstaan door expertise van andere leden van de vereniging.
  • Voor een beroep op de nalatenschapscommissie nemen de erfgenamen contact op met de secretaris van de vereniging, De leden van de nalatenschapscommissie zullen dan de verzameling bekijken. Indien gewenst en zo mogelijk zullen zij een waardebepaling  en/of een advies geven over de verkoop van (een deel van) de verzameling.
  • De nadruk van het werk van de nalatenschapscommissie ligt op het geven van een zo objectief mogelijk advies en waardebepaling. Het verplicht de erfgenamen tot niets. Indien gewenst kunnen de erfgenamen gebruik maken van deze nalatenschapscommissie voor begeleiding tot verkoop aan handelaar  en/of veiling. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de verkoopkanalen van de vereniging, zoals de veiling, het rondzendverkeer, de verzamelaarsmarkt en de stuiverboeken.
  • De commissie verricht haar werkzaamheden naar beste eer en geweten binnen een redelijke termijn. De commissie, als ook het bestuur van de vereniging zijn niet aansprakelijk voor achteraf onjuist gebleken adviezen of beoordelings- en waarderingsfouten.
  • De commissie bestaat uit 3 personen, die in een wisselende samenstelling, ten alle tijde, u met zijn tweeën van advies dienen.