Postzegelvereniging Heerhugowaard e.o.

 

Postzegelvereniging Heerhugowaard en Omstreken, opgericht in 1972, is een

actieve vereniging met 100 leden. Er wordt maandelijks een ledenbijeenkomst georganiseerd op de tweede woensdagavond van de maand in Café de Swan, Middenweg 178 Heerhugowaard, met uitzondering van de zomermaanden. De vierde woensdag van de maand is er een ruilmiddag in bovengenoemd café, waar ook niet-leden van harte welkom zijn. Tweemaal per jaar wordt er op zondag een grote ruilbeurs georganiseerd.

 

Jeugd

Voorafgaand aan de ledenbijeenkomsten, is er voor de jeugd gelegenheid om kennis op te doen over het verzamelen van postzegels en over de mogeliijke onderwerpen op postzegels, die ze kunnen verzamelen. Het jeugdlidmaatschap is gratis.

 

De doelstelling

De vereniging heeft ten doel de belangen van de postzegelverzamelaars en die van haar leden in het bijzonder te behartigen, alsmede de filatelie in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het in stand houden van een jeugdafdeling en door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistienverenigingen de KNBF.

 

Het lidmaatschap van de KNBF geeft toegang tot de nationale en internationale filatelie en zorgt voor een vergaande informatiemogelijkheid. Verder is de KNBF onder anderen actief als het gaat om ondersteuning bij opleidingen, tentoonstellingen en documentatie. Naast het feit dat alle leden maandelijks het landelijke blad “Filatelie” in de bus krijgen, geeft de vereniging maandelijks een eigen clubblad uit.