Postzegelvereniging Heerhugowaard e.o.

Taxatie en verkoopadvies

 

  • Postzegelvereniging Heerhugowaard en Omstreken, heeft een commissie, die taxaties van en/of verkoopadviezen over filatelistische collecties kan geven.
  • De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de vereniging, die op voordracht van het bestuur worden benoemd.
  • Taxaties en verkoopadviezen worden altijd door beide commissieleden tegelijk gedaan.
  • Na inschakeling geeft de commissie een globale inventarisatie van de collectie, een indicatie van de verkoopwaarde van de collectie en een advies over de meest doeltreffende wijze van verkoop.  
  • De commissie verricht haar werkzaamheden naar beste eer en geweten binnen een redelijke termijn. De commissie als ook het bestuur van de vereniging zijn niet aansprakelijk voor achteraf onjuist gebleken adviezen of beoordelings- en waarderingsfouten.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb